project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

CURSURI de Project Management pentru
MANAGEMENT EXECUTIV

Curs MANAGEMENTUL RISCULUI IN ORGANIZATII

 
    

MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI


     Cursul MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI ORGANIZATIONAL, a fost dezvoltat in concordanta cu cerintele legislatiei romane in vigoare si a standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională in vederea obtinerii Certificatului de MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI, conform Cod COR 325708, fiind util tuturor persoanelor din institutii publice si private cu responsabilitati in privinta riscului organizational [necesita studii superioare finalizate].
     Indiferent de tipul si marimea sa, orice organizatie este confruntata cu riscuri care îi pot afecta realizarea obiectivelor în ceea ce priveste activitatile, initiativele strategice, operatiunile, procesele si proiectele, cu diferite consecinte asupra rezultatelor strategice, operationale, financiare si asupra imaginii si a reputatiei.

  Descarca prezentare curs ....  Click AICI


     Cursul contine informatiile necesare pentru formarea competenţelor şi deprinderilor ce trebuiesc dobândite de Responsabilii de Risc din organizatie, obţinute pe baza standardului ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională.

                                            Cursul cuprinde urmatoarele capitole:

 • Ce este riscul / Definiții ale riscului
 • Managementul riscului / Dezvoltarea managementului riscului
 • Clasificari ale riscului  (Riscul pur, Riscul în afaceri, Riscul proiectelor, Riscul operaţional, Riscul tehnologic, Riscul politic),
 • Componentele riscului organizational, factori externi si factori interni si niveluri ale riscului organizational   
 • Mediul VUCA ( Volatilitate, Incertitudine, Complexitate și Ambiguitate) in care se desfasoara activitatile organizatiei
 • Domeniul de aplicare al managementului riscului organizational - ERM
 • Riscul în teoria deciziei    ( Criteriul Minimax şi criteriul Bayes )
 • Metodologia RISKMAN
 • Abordarea COSO pentru managementul integrat al riscurilor
 • Standardul asociatiilor europene de mananement al riscului
 • Managementul riscului in contextul EFQM (European Foundation for Risk Management)
 • Metode de analiza a riscurilor (Matricea Riscurilor, FMEA, Analiza arborelui de defectare, simularea Monte-Carlo ... etc.)
 • Asumarea riscului, aversiunea la risc, deciziile secventiale, arbori de decizie
 • Procesul de management al riscului   
 • Proiectarea cadrului general de management al riscurilor  
 • Politica de management al riscurilor si Integrarea în procesele organizationale   
 • Implementarea managementului riscurilor (cadrul general, procesul, monitorizarea si revizuirea )
 • Procesul de management al riscurilor (Structura procesului, Comunicare si consultare, context)
 • Aprecierea riscului  ( Identificarea, Descrierea, Estimarea si Analiza riscului)
 • Metode si tehnici pentru evaluarea, analiza si tratarea riscului   
 • Pregatirea si implementarea planurilor de tratare a riscurilor
 • Monitorizarea si revizuirea procesului de management a riscului   
 • Documentarea procesului de management al riscurilor   
 • Structura si administrarea managementului riscului 
 • Cerințele standardelor ISO 31000, ISO 31010, ISO 31100 și ISO 27005
 • Rolul comitetului director si  rolul functiei de management a riscurilor   
 • Rolul auditului intern
 • Practici de management al riscurilor
 • Concepte ale riscurilor
 • Atitudinea și apetitul pentru risc   
 • Clasificarea riscurilor
 • Structura ierarhizată a riscurilor
 • Alte categorii de riscuri
 • Tehnici de management al riscurilor   
 • Metodologiile practice pentru riscuri
 • Diverse tehnici:
  o    Analiza SWOT
  o    Risk Breakdown Structure - Structura ierarhizată a riscurilor
  o    Brainstorming
  o    Tehnica Delphi
  o    Identificarea și analiza cauzei radacina
  o    Interviurile cu experți
  o    Analiza ipotezelor
  o    Metoda Crawford Slip (CSM)
  o    Checklists - Listele de verificare
  o    Risk Matrix - Registrul/tabloul riscurilor
  o    Analiza de rețea 
  o    Tehnica PERT
  o    Analiza deciziei – Valoarea monetară asteptata (Ex$V)
  o    Comparații analogice
  o    Scheme bazate pe scor
  o    Alte tehnici grafice
 • Diagrame Ishikawa (Fishbone)
 • Diagrama câmpului de forțe
 • Hărți ale fluxurilor de proces
  o    Modelarea riscurilor
  o    Simularea Monte Carlo
  o    Analiza de sensibilitate
 • Matricea de răspuns la risc /Matricea Pugh
 • Revizuirea și auditarea riscurilor

           Acest curs, organizat ca un GHID pentru specializarea in ocupatia de  MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI, acopera fiecare aspect din cadrul unei organizatii publice sau private: de la stabilirea cadrului organizational si identificarea elementelor de baza, dezvoltarea acestuia si pana la realizarea reducerii riscurilor.
     Fiecare secțiune prezinta teorii, instrumente și tehnici, urmate de aplicarea lor practica. În acest fel, exista puncte de referință duble. Primul este o prezentare teoretica, în timp ce pentru al doilea sunt exemple din viața reală (proiecte reale), care se construiesc unul pe altul.
    
    

     Descarca prezentare curs ....  Click AICI

     Informatii despre Trainer ... Click AICI


Cursurile organizate de

EUROPROIECT ESTATE ajuta la cresterea eficientei

conducerii organizationale


Cursurile sunt predate de traineri Certificati.
Pentru inscrieri , completati CHIAR ACUM:

                      

   

         Formularul Relatii Curs   : Click FORMULAR


         Formular Inscriere Curs :  Click AICI  - format pdf


         Formular Inscriere Curs : Click AICI  - format doc

IMPORTANT :

Conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cheltuielile pentru formarea și perfectionarea profesională a personalului angajat sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.ART. 21 Cheltuieli

(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.  
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;!

Potrivit  art. 25 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.
Conform Codului muncii, art.194  – angajatorii au obligația de a efectua formare profesională  a salariaților, pe cheltuiala acestora cel puțin odată la 2 ani – dacă angajatorul are cel puțin 21 salariați, sau odată la 3 ani dacă numărul angajaților este sub 21 salariați.

 


CURSURI MANAGEMENT de PROIECT

in CONSTRUCTII 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


  


 


Project management methodology, project management tools, project management templates


Project Management Methodology