project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

ARTICOLE

SUA a adoptat “Program Management Improvement and Accountability Act - PMIAA”

 

SUA a adoptat  PMIAA

“Program Management Improvement and Accountability Act " 


     Pe data de 14 decembrie 2016, presedintele SUA, D-l. Barack Obama a semnat Program Management Improvement and Accountability Act - PMIAA, care îmbunătățeste responsabilitatea și cele mai bune practici în managementul proiectelor și programelor în cadrul guvernului federal.
    Această nouă lege va îmbunătăți managementul proiectelor și al programului guvernamental federal al Statelor Unite ale Americii prin:
 • Crearea unei serii de locuri de muncă formale și calea pentru o cariera pentru managerii de program și de proiect
 • Elaborarea unui model bazat pe standarde pentru managementul programelor și proiectelor. Aceasta va conduce la dezvoltarea și punerea în aplicare a unei politici bazate pe standarde de management de program / proiect, alimentate direct din industria privată,  în cadrul guvernului federal.
 • Desemnarea unui senior executiv, responsabil de politica și strategia de proiect și de management al programului. Aceasta recunoaște rolul esențial al sponsorului executiv și angajamentul, prin desemnarea unui senior executiv în agențiile federale, pentru a fi responsabil pentru politica de management a programelor / proiectelor și de strategie.
 • Imputernicirea unui consiliu inter-agentii privind managementul de program pentru a partaja cele mai bune practici. Aceasta conduce in mod direct la dezvoltarea schimbului de cunoștințe privind abordările de succes pentru managementul de program / proiect, prin intermediul unui consiliu inter-agentii, privind programul și management de proiect.
     Este de remarcat faptul că domeniul de aplicare al acestei Legi nu este limitat doar la anumite departamente, cum ar fi apărarea și energia, aceasta acoperind toate agențiile executive.

     Reformele prezentate în PMIAA sunt în concordanță cu contribuția și cercetarea efectuata de membrii Project Management Institute - PMI, care arată că organizațiile care investesc în talentul pentru management de program și in standarde imbunatatesc rezultatele, responsabilitatea și eficiența. Constatarile din raportul Pulse of the Profession® elaborat de PMI, au demonstrat de asemenea, faptul că abordările standardizate, angajarea de sponsori executivi și de profesioniști certificati sunt pietrele de temelie fundamentale pentru toate organizațiile care au atins cele mai înalte niveluri de performanță. Îmbunătățirea managementului de program conduce la beneficii cum ar fi colaborarea sporită, proces îmbunătățit de luare a deciziilor și reducerea riscului.
     Abordand elementele de baza ale managementului de program, managerii de program lucrează activ în multiple domenii de aplicare ale managementului programului in timpul tuturor fazelor managementului programului.
Pe scurt, domeniile de aplicare ale managementului programului sunt :
●    Alinierea strategică a programului,
●    Managementul beneficiilor programului,
●    Implicarea părţilor interesate ale programului,
●    Guvernanţa programului şi managementul ciclului de viaţă al programului.

     Organizaţiile iniţiază programe pentru a furniza beneficii şi a îndeplini obiectivele agreate, care, adesea, afectează întreaga organizaţie. Deoarece programele introduc schimbări ce pot fi reflectate în introducerea de noi produse, servicii sau capabilităţi organizaţionale, domeniile de aplicare ale managementului programului cuprind cadrul lucrativ pentru managementul programului și sunt critice pentru succesul acestuia. Definiţiile domeniilor de aplicare ale managementului programului sunt următoarele:
 • Alinierea strategică a programului – identifică oportunităţi şi beneficii pentru atingerea obiectivelor strategice în cadrul aplicării programului.
 • Managementul beneficiilor programului – defineşte, crează, maximizează, livrează  şi susţine beneficiile furnizate de program.
 • Implicarea părţilor interesate ale programului – capteaza şi înţelege nevoile, dorinţele şi aşteptările părţilor interesate, analizand impactul programului față de acestea, obține şi menţine suportul părţilor interesate, gestionează comunicarea părţilor interesate, atenuează şi elimină rezistenţa părţilor interesate.
 • Guvernanţa programului -  stabileşte procesele şi procedurile pentru menţinerea supravegherii managementului programului şi-i acordă sprijin în luarea deciziilor pentru politici şi practici aplicabile în desfășurarea unui program.
 • Managementul ciclului de viaţă al programului – gestionează toate activităţile programului referitoare la definiţia programului, livrarea beneficiilor programului şi încheierea programului.

     Programele sunt planificate pentru a se alinia cu o strategie organizaţională care sa conduca la realizarea unor beneficii organizaţionale. Aceasta necesita  dezvoltarea unei strategii proprii, a unui proces de evaluare şi un proces de selecţie. Dupa selectia formala sau informala, organizaţia autorizează iniţiativele, urmand apoi să le realizeze.
     Strategia organizaţională este un rezultat al ciclului de planificare strategică, unde viziunea şi misiunea sunt transpuse într-un plan strategic limitat de valorile organizaţionale. Organizaţiile construiesc strategia pentru a defini cum va fi realizată viziunea lor iat planul strategic este apoi subdivizat într-un set de iniţiative organizaţionale, fiind influenţat parţial de dinamica pieţii, cerinţele clienţilor sau partenerilor, părţile interesate, reglementările guvernamentale, planurile şi acţiunile competitorilor … etc. Aceste iniţiative pot fi grupate în portofolii pentru a putea fi efectuate în cursul unei perioade predeterminate. În plus, la alinierea cu strategia organizaţională, programul este formal autorizat prin mijloacele de selecţie ale iniţiativelor organizaţiei şi un proces de autorizare. Deseori, organizaţiile iniţiază programe pentru furnizarea de beneficii şi pentru obţinere a unor rezultate agreate ce afectează întreaga organizaţie.
     Managementul beneficiilor programului include procese de clarificare a beneficiilor planificate ale programului şi rezultatele scontate, incluzand procese de monitorizare a capacității programului de a furniza in mod corespunzător aceste beneficii şi rezultate. Aplicat in mod corespunzator la nivel guvernamental, managementul de program poate asigura coerenta legislativa cat si rezultate palpabile. 
Analiza şi planificarea corespunzatoare a beneficiilor se poate face prin stabilirea unui plan de realizare a beneficiilor programului, prin dezvoltarea de  modalități de măsurare şi crearea unui cadru lucrativ pentru  monitorizarea şi controlul proiectelor şi măsurării beneficiilor din program. In acest mod domeniul guvernanţei programului se integrează cu domeniul managementului beneficiilor  contribuind la asigurarea că programul este aliniat continuu cu strategia organizaţională şi că valoarea intenţionată poate fi atinsă prin livrarea beneficiilor programului.
     Guvernanţa eficace da asigurari că valoarea promisă este realizată iar beneficiile sunt furnizate. Revizuirea beneficiilor rezultate necesită analiza beneficiilor planificate versus beneficiile actuale utilizand in general KPI.
     Guvernanţa programului se referă la sistemele şi metodele prin care, un program şi strategia lui sunt definite, autorizate, monitorizate şi susţinute de organizaţiile sponsor. Guvernanţa programului se referă la practici şi procese efectuate de organizaţia sponsor pentru a se asigura că programele sale sunt gestionate eficace şi consistent. Guvernanţa programului este realizată prin acţiuni de revizuire ale organismului de luare a deciziilor ce este însărcinat cu avizarea/sprijinirea sau aprobarea recomandărilor făcute referitor la un program aflat sub autoritatea sa. Acest organism este deseori numit – Organismul de guvernanţă al programului.
     Implementarea la nivel guvernamental a acestor principii, avand o baza legala solida, poate asigura atat beneficiile scontate ale unui program guvernamental cat si adaptarea permanenta la evolutia facorilor STEEPL (sociologici, tehnologici, economici, ecologici, politici si legislativi) prin asigurarea flexibilitatii necesare in vederea unui raspuns coerent la evolutia societatii actuale.

EUROPROIECT ESTATE

Eng. Marius GAITAN, PMP

Senior Project Manager & Civil Engineer

descarca PMIAA

AVANTAJELE PROJECT MANAGEMENTULUI


    

     Avantajul competitiv creat de Managementul de Proiect (Project Management) este dat in primul rind de urmatoarele :
 1. Organizatia va fi capabila sa livreze proiecte de succes in mod controlabil
 2. Organizatia va putea sa-si imbunatateasca procesele si procedurile interne
 3. Organizatia va putea sa-si dezvolte un brand care va crea clienti fideli
 4. Organizatia va putea sa-si creasca segmentul de piata in primul rind datorita atingerii nevelului de satisfactie al clientilor
 5. Organizatia va putea sa-si organizeze mai eficient resursele (umane , financiare , de timp )
 6. Calitatea oferita clientilor este asigurata permanent
 7. Costurile pot fi reduse in contextul asigurarii unei calitati superioare si a incadrarii in buget
 8. Asigurarea unui sistem de control al riscurilor elimina incertitudinile si reduce costurile
 9. Comunicarea se face eficient in interiorul echipei de PM si intre echipa si ceilalti participanti (stakeholderi)
 10. Realizarea de economii printr-un proces de procurement imbunatatit (pentru materiale si pentru servicii / subcontractanti) 


Project Management Methodology