project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

SERVICII PROJECT MANAGEMENT

ISO 21500 - Management de Proiect

 

ISO 21500
     Standardul internațional ISO 21500:2012, furnizează îndrumări pentru management de proiect si poate fi folosit de orice tip de organizație, inclusiv organizații publice, private sau asociaţii comunitare, precum și pentru orice tip de proiect, indiferent de complexitate, de amploare sau de durată. ISO 21500 furnizează o prezentare generală a conceptelor și proceselor considerate pentru a defini o bună practică în management de proiect. Proiectele sunt plasate în contextul programelor şi al portofoliilor de proiecte, dar acest standard nu furnizează îndrumări detaliate privind managementul programelor și portofoliilor de proiecte (acestea facand obiectul standardului ISO 21502 – in dezvoltare). Subiectele legate de management general sunt abordate doar în contextul managementului de proiect.

     ISO 21500:2012 este o încercare de reconciliere pentru diferitele standarde naționale legate de management de proiect si de aceea, in multe secțiuni din acesta exista contribuții ale unor standarde din diverse tari : SUA (Ghidul PMBOK® - Project Management Body of Knowledge, care este un standard ANSI), Marea Britanie (BSI 6079) și Germania (DIN 69901). Desi aceste contribuții au fost modificate și dezvoltate de către comitetul ISO TC 236, diferite  secțiuni din standardul ISO 21500  reflecta standardele naționale originale din care acestea provin.
     In cazul Ghidului PMBOK® - elaborat de Project Management Institute - PMI-USA, standardul ISO 21500 este în aliniament cu ultima  ediție - PMBOK® Guide Ed.5-a.; pe de alta parte, metodologia PRINCE2™:2009 (PRojects IN Controlled Environments) nu a fost folosita ca document fundamental, dar in mod indirect,  prin diverse practici ar putea fi prezenta în ISO 21500.

ISO 21500     ISO 21500 arata ca managementul de proiect constă în aplicarea unor metode, instrumente, tehnici şi competenţe pentru finalizarea unui proiect. Managementul de proiect include integrarea diferitelor faze ale ciclului de viaţă al proiectului prin intermediul unor procese, care trebuie selectate si ordonate într-o viziune sistemică, in vederea realizarii cu succes a unui proiect.
     In cadrul fiecarei faze a ciclului de viaţă a proiectului, trebuie să se finalizeze anumite livrabile specifice. Aceste livrabile pot fi revizuite în mod regulat pe parcursul proiectului pentru a îndeplini cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate.
   
      Deoarece organizaţiile îşi stabilesc strategia având la bază misiunea, viziunea, politicile şi anumiti factori din exteriorul limitelor organizaţionale, deseori proiectele reprezintă mijloace de realizare a obiectivelor strategice.

iso 21500

     Astăzi, aproape fiecare companie foloseste management de proiect, toate organizaţiile lucreaza pe proiecte, fie că aceasta este recunoscut ca atare la nivel formal, sau nu iar diferențierea dintre companii este dată de modul in care utilizeaza management de proiect. Proiectele au de regulă ca scop să creeze noi capabilităţi organizaţionale, să îndeplinească noi cerinţe datorită ritmului crescut al schimbării din mediile organizaţionale, sau să concretizeze noi oportunităţi. Diferența între simpla utilizare a managementului de proiect și utilizarea acestuia in mod profesionist face diferenta intre companiile care se dezvolta si cele care raman in urma iar aceasta diferenta devine din ce in ce mai pregnanta datorita atitudinii si suportului de la nivelul executiv al fiecarei organizatii fata de utilizarea eficienta si eficace a tehnicilor de management de proiect.
     Managementul de proiect nu mai este privit ca o activitate part-time sau doar o poziție pentru cariera, ci este acum privit ca o competență strategică necesară pentru supraviețuirea firmei.
     Capacitatea superioară de management de proiect poate face diferenta intre a castiga si a pierde un contract, iar in acest fel managementul de proiect a ajuns sa fie factorul decisiv, principala forta motrice a organizatiilor de orice fel (structura, marime, organizare, cultura … etc.). Pentru organizaţii a devenit esenţial să îşi livreze proiectele cu succes, pentru a-şi asigura un viitor sustenabil iar  aceasta presupune a avea cel putin un manager de proiect capabil, abil, bine instruit şi experimentat.

     Este de remarcat faptul ca Asociația de Standardizare din România – ASRO [recunoscută ca organism naţional de standardizare prin HG 985/2004 ] este un organism care a fost membru in comitetul ISO/TC-236 pentru dezvoltarea standardului ISO 21500 . Standardul a fost tradus în limba română de un grup de specialisti, profesionisti in domeniul management de proiect, traducerea fiind finalizata in luna aprilie 2014.     Odata cu creşterea complexităţii proiectelor, creşte şi cererea asupra competenţei managerului de proiect. Este recunoscută nevoia de a obţine abilităţi, cunoştinţe şi educaţie specifice pentru a putea îndeplini cu succes rolului managerului de proiect. Deoarece caracteristicile unei discipline profesionale includ, de asemenea, un limbaj comun, termenii şi definiţiile din ISO 21500 furnizează un vocabular profesional fundamental şi termeni specifici de management de proiect acceptati prin consens la nivel global, ceea ce poate fi considerat fundamental ( Termeni si definitii; Concepte incluzand competente ; Procese).
     Realitatea arata că aproape nici o organizaţie nu poate supravieţui în mediul de astăzi fără să aibă proiecte (desi uneori acestea să nu sunt recunoscute în mod formal) pe care le executa intr-un anumit fel. Creşterea numărului de “reorganizări” reflectă acest lucru, pentru a se asigura că organizaţia ţine pasul cu creşterea complexităţii şi a rapidităţii schimbărilor din mediul înconjurător. Creşterea numărului schimbărilor, împreună cu riscurile asociate acestora, necesita o concentrare si o atentie mai mare proiectelor, împreună cu nevoia de abordare mai profesională a managementului de proiect. Aceasta se datorează faptului că acest tip de abordare profesională asigură că schimbările sunt aplicate şi gestionale în mod corespunzător. In acest context, organizaţia funcţională este pusa sub semnul intrebarii, tendinta fiind catre structuri organizationale matriceale sau pe proiecte.
     ISO 21500 prezinta o abordare profesională a managementului de proiect, aplicabilă tuturor proiectelor, în majoritatea cazurilor. Această abordare are la baza valoarea sa dovedită şi  beneficiile din practică, prin contribuţia a sute de experţi în management de proiect din intreaga lume, care îşi bazează expertiza pe experienţa a mii de practicanţi din toate tarile. Punerea acestor cunoştinţe la dispoziţia unui public mai larg, într-un mod bine structurat şi uşor de înţeles a stat la baza dezvoltării acestui standard, deoarece scopul este îmbunătăţirea comunicarii şi colaborarii în mediul proiectelor, crescând astfel succesul fiecarui proiect.

     Organizaţiile dezvoltă proceduri pentru livrarea rezultatelor într-un mod previzibil, care le permite să gestioneze aşteptările. Când proiectele cauzează schimbări în organizaţie, diferitele părţi interesate sunt implicate la diferite niveluri organizationale, cum ar fi nivelul operaţional, nivelul tactic, chiar şi la nivel strategic. ISO 21500 asigura o abordare consistenta a acestor probleme, in secţiuni separate din Clauza 3: “Proiecte şi strategii organizaţionale”, “Mediul de proiect”, “Guvernanta proiectului”, “Proiecte” şi “Operaţiuni”, precum şi modul în care acestea pot interacţiona.  In acest context, ISO 21500 poate asigura imbunatatirea practicilor curente din organizatii sau efectiv comutarea la ISO 21500, ca referinta de baza pentru metoda sau practica de management de proiect prin adaptarea acestuia la proiectele organizationale curente.
Importanţa ISO 21500 este aceea că introduce un standard global şi armonizează un singur limbaj pentru practica de management de proiect. Este acoperitor şi un punct de referinţă pentru toate proiectele, din toate organizaţiile, putand fi folosit :
 • Drept referinţă în cadrul unui audit
 • Ca punte de legătură între procesele de management de proiect şi de business
 • Ca şi lista de verificare a cunoştinţelor şi abilităţilor managerilor şi echipelor de proiect
 • Ca şi referinţă comună între diferite metode, modele, practici
 • Ca şi limbaj comun în management de proiect.

ISO 21500
este structurat după cum urmează:
 • Clauza 1 - Aria de cuprindere;
 • Clauza 2 - Termeni şi definiţii
 • Clauza 3 - Concepte de management de proiect
 • Clauza 4 - Procese de management de proiect
 • Anexa A (Informativă) - Grupuri de procese mapate pe grupe de subiecte

Clauza 3
prezinta conceptele care au un rol important în execuţia proiectelor:
 • Proiectiso 21500
 • Management de proiect
 • Strategie şi proiecte organizaţionale
 • Mediu de proiect
 • Guvernanţa proiectului
 • Proiecte şi operaţiuni
 • Grupuri de interes şi organizaţia de proiect
 • Competenţe ale personalului din proiecte
 • Ciclul de viaţă al proiectului
 • Constrângerile proiectului
 • Relaţia dintre conceptele şi procesele de management de proiect
    
     Aceste concepte sunt centrate în jurul ideii de creare a valorii într-o organizaţie. Strategia organizaţiei crează oportunităţi care sunt evaluate şi selectate, (de ex. în cadrul unui proces de management de portofoliu). Documentele de fundamentare aferente oportunităţilor selectate pot avea ca rezultat unul sau mai multe proiecte, fiecare dintre acestea avand anumite livrabile. Aceste livrabile sunt în mod normal utilizate în operaţiuni pentru a crea beneficii, respectiv pentru crearea de valoare pentru organizaţie. Beneficiile pot reprezenta intrari pentru realizarea şi dezvoltarea viitoare a strategiei organizatiei. 

descarca iso 21500
EUROPROIECT ESTATE
Eng. Marius GAITAN, PMP
Senior Project Manager & Civil Engineer
SERVICII

     Scolarizare in vederea insusirii si intelegerii notiunilor de Project Management (PM). Cursurile cuprind notiuni de PM structurate pe capitole astfel incit cursantii sa poata intelege usor aceste teorii si sa-si insuseasca uneltele si tehnicile necesare practicarii meseriei de Project Manager. Cursurile se adreseaza distinct Managerilor Executivi si celor din departamentele de Project Management.
     Implementarea  unor METODOLOGII de Project Management asigura succesul derularii proiectelor. Numai urmind traiectoria ciclului de viata al proiectului cu ajutorul  unei metodologii implementate in cadrul  companiei putem asigura controlabilitatea proceselor si opera la imbunatatirea si perfectionarea acestora. Rezultatul acestei actiuni asigura un succes constant in derularea proiectelor, organizatia poate sa-si dezvolte brandul si poate livra la timp incadrindu-se in buget calitatea solicitata de clienti.
     Produsele Software specifice Managementului de Proiect ne pot ajuta in primul  rind sa organizam un proiect sau un portofoliu de proiecte oferindu-ne informatii relevante , in timp real care sa asigure suport pentru deciziile ce trebuiesc luate pe parcursul  proiectului.

     Enterprise Project Management Solutions este o solutie complexa ce asigura suport in derularea unor proiecte sau portofolii de proiecte ce necesita coordonarea unui numar mare de contractanti (ce pot opera din locatii diferite distribuite geografic la nivelul unui oras , tara , continent sau mondial)     Analiza Proceselor de Business actuale din cadrul  companiei in vederea remodelarii acestora pentru a asigura o performanta sporita a organizatiei. Evolutia societatii, aparitia unor schimbari in mediul  STEEP (Factori Sociologici, Tehnologici, Economici, Ecologici si Politici) necesita uneori remodelarea interna a organizatiilor prin revizuirea procedurilor de lucru actuale si introducerea unora noi si schimbarea culturii organizationale.  Sunt schimbari majore din viata organizatiilor (Managementul Schimbarii si Dezvoltarii), care trebuiesc efectuate controlat si atent programate in timp. Implementarea unor procese noi (asa cum sunt cele de Management de Proiect) este o operatiune ce necesita suportul  unor specialisti si experti.


Project management methodology, project management tools, project management templates
Project Management Methodology