project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

CURSURI de Project Management pentru
PROJECT MANAGERI

Curs Management de Proiect - MANAGEMENTUL STAKEHOLDERILOR

 

Stakeholder ManagementStakeholder Management
    

     Stakeholderii proiectului sunt indivizi, grupuri sau organizații care pot afecta, pot fi afectate, sau se percep pe sine ca fiind afectate de către decizii, activități sau rezultate ale unui proiect.

     Managementul Stakeholderilor se concentrează pe comunicarea continuă cu toate părțile interesate, pentru a înțelege nevoile și așteptările lor, pentru a soluționa problemele imediat ce apar, pentru a gestiona conflictele de interese și pentru a stimula implicarea  stakeholderilor  în activitățile  și deciziile proiectului.
     Managementul Stakeholderilor include procesele necesare pentru identificarea persoanelor interesate, grupurilor și organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de proiect, pentru a analiza așteptările părților interesate și impactul lor în proiect, și pentru a dezvolta strategiile adecvate de implicare eficientă a părților interesate în activitățile de decizie și execuție ale proiectului.
     Părțile interesate în proiect sunt: indivizi, grupuri sau organizații care pot afecta, pot fi afectate, sau se percep pe sine ca fiind afectate de către decizii, activități sau rezultate ale unui proiect. Mulțimea stakeholderilor este formată din persoane și organizaţii ori entități ale căror interese pot fi afectate, atât pozitiv cât și negativ de execuția sau finalizarea proiectului. Aceștia pot  avea influență atât asupra proiectului, cât și asupra livrabilelor proiectului.
stakeholderii

     Managementul eficient al stakeholderilor unui proiect este un element important de succes al proiectului. Un proiect de construcții afectează  diferiti stakeholderi  ÎNAINTE, ÎN TIMPUL și DUPĂ  lucrările de construcții iar o percepție negativă a stakeholderilor poate împiedica grav punerea în aplicare a unui proiect. Managementul inadecvat al preocupărilor / ingrijorarilor stakeholderilor poate duce la controverse și conflicte legate de punerea în aplicare a proiectului.
    Analiza stakeholderiloreste deosebit de importanta pentru succesul unui proiect. Aceasta analiza identifică interesele, așteptările și influența stakeholderilor, și le pune în corespondență cu scopul proiectului.  Planificarea managementului stakeholderilor identifică in continuare modul în care proiectul va afecta părțile interesate, permitând astfel managerului de proiect să dezvolte diferite modalități de abordare eficientă a stakeholderilor, să gestioneze așteptările acestora și în cele din urmă să realizeze obiectivele proiectului.
     Managementul implicării stakeholderilor este procesul de comunicare și conlucrare cu părțile interesate astfel încât așteptările și nevoile lor să fie îndeplinite, problemele să fie soluţionate pe măsură ce apar, astfel încât să se dezvolte un nivel adecvat de implicare al stakeholderilor în activitățile proiectului, pe durata întregului ciclu de viață al proiectului.

 Cursul MANAGEMENTUL STAKEHOLDERILOR contine urmatoarele capitole :
  1. Identificarea stakeholderilor – identificarea persoanelor, grupurilor sau organizațiilor care pot afecta sau pot fi afectate de o decizie, o activitate sau un rezultat al proiectului.
  2. Planificarea managementului stakeholderilor – dezvoltarea strategiilor oportune de management în vederea implicării eficace în proiect a stakeholderilor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al proiectului.
  3. Managementul implicării stakeholderilor – comunicarea și interacţiunea cu părțile interesate pentru a răspunde nevoilor / așteptărilor acestora.
  4. Controlul implicării stakeholderilor – monitorizarea globală a relaţiilor dintre părțile interesate, ajustarea strategiilor şi planurilor pentru implicarea acestora în proiect.

CURSURI MANAGEMENT de PROIECT

in CONSTRUCTII 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


  


 


Project management methodology, project management tools, project management templates


Project Management Methodology