project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

CURSURI de Project Management pentru
MANAGEMENT EXECUTIV

Curs de MANAGEMENT de PROIECT in CONSTRUCTII

 
    

Curs de PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA si INSTALATII


BUCURESTI

RIN CENTRAL HOTEL - Conference Center

22 Septembrie 2018


     Cursul de Management de Proiect in Constructii asigura cunostintele pentru ocupatia de Manager de Proiect (Cod COR 242101). Acest curs prezinta modalitatile de utilizare a principiilor, uneltelor si tehnicilor de management de proiect, in firme si organizatii din Industria Constructiilor.
      Cursul a fost actualizat in anul 2018 pentru a raspunde la unele cerinte impuse de Autoritatile Contractante pentru contractele de achizitii publice, inclusiv cele din etapa a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) postate in SEAP / SICAP.
     Deoarece HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (care a abrogat Hotararea nr. 28/2008 si Ordinul 863/2008) a adus unele schimbari importante, reflectate in Documentatiile de Atribuire si Fisa de Date a contractelor de achizitii publice din SEAP, cursul a fost actualizat ca sa raspunda la noul cadru legislativ.  Descarca prezentare curs .... Click AICI


     Cursul de Management de Proiect in Constructii asigura cunostintele pentru ocupatia de Manager de Proiect (Cod COR 242101). Acest curs prezinta modalitatile de utilizare a principiilor, instrumentelor si tehnicilor de management de proiect, in firme si organizatii din Industria Constructiilor (Civile, Industriale, Agricole, Infrastructura, Instalatii ... etc.).
 
     Deoarece HG 907/2016 (in vigoare incepand cu data de 27 februarie 2017) privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice (care a abrogat Hotararea nr. 28/2008 si Ordinul 863/2008) a adus unele schimbari importante, reflectate in Documentatiile de Atribuire si Fisa de Date a contractelor de achizitii publice din SEAP, cursul a fost actualizat ca sa raspunda la noul cadru legislativ.
      Cursul furnizeaza cunostintele necesare pentru a raspunde la cerintele din legislatia din Romania privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016 si Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), modificand criteriile de atribuire a contractelor dar si conditiile in care constructorul, beneficiarul, consultantul, proiectantul si furnizorii de materiale trebuie sa-si coreleze actiunile in favoarea proiectului.
     Versiunea revizuita in 2017 a cursului de management de proiect in constructii include o gamă larga de îmbunătățiri proventite din noul Ghid de Management de Proiect – PMBOK Ed.6-a / 2017 (elaborat de Project Management Institute – USA), din Standardele ISO 21500:2012 - Management de Proiect si ISO 21504:2015 - Management de Portofoliu si de Program, din Directivele Europene 2014/23/UE - Contracte de Concesiune, 2014/24/UE - Achizitii Publice, 2014/25/UE - Contracte privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale si din Legea 98/2016 - Achizitii Publice (publicata in Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016) si Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Hotărârea nr. 395/2016.
      Dacă ați fost provocat sa utilizati management de proiect (PM) sau ati cautat pe Internet informatii despre instrumente si tehnici de PM, ati constatat ca participarea la un curs de management de proiect poate fi costisitoare, dar mai costisitor este sa-l ignorati. Doar o singura cerinta privind o tehnica de management de proiect la care nu puteti raspunde (sau pe care nu o puteti aplica) ar putea costa mii de euro pentru fiecare angajat implicat în utilizarea acesteia sau pierderea unei licitatii (la care nu veti sti sa raspunderi unei cerinte din Documentatia de Atribuire, din Fisa de Date sau din Caietul de Sarcini).

                 Descarca prezentare curs .... Click AICI


     Actualizarile cursului includ tehnici pentru îmbunătățirea absorbției materialului de curs, prin utilizarea de tehnici pedagogice moderne,  informații de bază pentru participarea la licitatii publice precum și studii de caz prin care cursantii intra in contact direct atat cu probleme de management de proiect cat și cu experiența hands-on de management de proiect.

                                                           Cursul cuprinde 10 module:

    

Cursuri de MANAGEMENT DE PROIECT in CONSTRUCTII

CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE, DRUMURI si PODURI

(click pe fiecare pentru detalii)


 Cod:EUR001PM                 Cod:EUR002PM                 Cod:EUR003PM


 Cod:EUR004PM                Cod:EUR005PM                 Cod:EUR006PM


 Cod:EUR007PM                Cod:EUR008PM                 Cod:EUR009PM


Stakeholder Managementearned value management

                                              Cod:EUR010PM            Cod:EUR022EVM&MP


     Dupa absolvirea cursului (cele 10 module - cod EUR001-EUR010), toti cursantii primesc  Certificat de Absolvire iar in urma sustinerii examenului de Project Manager [necesita studii superioare finalizate],  absolventii primesc Certificat de Manager de Project recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei (ocupatia de Manager de Proiect - Cod COR : 242101) însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicată şi Supliment Europass, eliberat în conformitate cu Ordinul comun MMFPS/MECTS, nr.4469/ 12 iunie 2012 şi a Deciziei PE şi CE nr.2241/ 2004/CE din 2004, în care se vor înscrie compeţentele dobândite.
 
    
Cursul este Autorizat A.N.C. (Agentia Nationala pentru Calificari) iar ocupatia de Project Manager este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, conform Catalogul  Ocupatiilor din Romania , Cod COR 242101.

     Descarca prezentare curs .... Click AICI

     Informatii despre Trainer ... Click AICI


Cursurile de Project Management in Constructii organizate de

EUROPROIECT ESTATE sunt autorizate

A.N.C. (Autoritatea Nationala pentru Calificari) - cod COR 242101

si se  finalizeaza cu Certificat de  MANAGER DE PROIECT.


La absolvire,  dupa sustinerea examenului final se elibereaza  Certificatului de Absolvire pentru ocupatia de

Manager de Proiect.


 

Pentru inscrieri , completati CHIAR ACUM:

 

 Formular Inscriere Curs :  Click AICI - format pdf

 


 Formular Inscriere Curs : Click AICI  - format doc


Pentru a putea fi completat, fisierul Word trebuie salvat pe computerul Dvs.


 Formularul Relatii Curs   : Click FORMULAR
Important: Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004

privind Codul Fiscal  cu normele metodologice de aplicare,

Costul Cursurilor Autorizate A.N.C.

se poate deduce integral din impozitul pe venit !


ART. 21 Cheltuieli
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.  
(2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri şi:
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;!

Certificatul de Manager de Proiect eliberat dupa absolvirea cursului este recunoscut si international in toate tarile care fac parte din Uniunea Europeana, conform conventiei de la Haga.

Diplomele impreuna cu Certificatele de Competenta obtinute in urma acestui curs sunt documente care se opereaza in Cartea de Munca si va ofera posibilitatea angajarii si salarizarii corespunzatoare acestei calificari.

 


CURSURI MANAGEMENT de PROIECT

in CONSTRUCTII 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


  


 


Project management methodology, project management tools, project management templates


Project Management Methodology