project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

CURSURI de Project Management pentru
MANAGEMENT EXECUTIV

Work Breakdown Structure (WBS)

 

    Structura de Alocare a Activitatilor - Work Breakdown Structure (WBS) este utilizata ca data de intrare pentru toate celelalte procese, la crearea Planificarii, Estimarii, si Bugetului Proiectului. De aceea se spune ca WBS-ul este fundamentul activitatilor de Planificare si Bugetare ca si fundatia pentru o casa. Daca fundatia este slaba, casa niciodata nu poate fi puternica si stabila. Este foarte dificil sa indrepti un proiect care a startat cu un WBS slab ( incomplet, inexact sau superficial tratat).
    Cursul prezinta modul in care se poate dezvolta si utiliza WBS in cadrul proiectelor, continind moduri practice de utilizare a WBS ( ex. maparea dependentelor dintre WBS si livrabile) precum si utilizarea WBS pentru Monitorizare si Control sau Tehnici de Diagramare  (definirea relatiilor dintre elementele Scope) ...etc.
    Cursul trateaza complet tehnicile care stau la baza dezvoltarii structurii WBS cit si a modului de utilizare a WBS in cadrul proceselor din cadrul proiectului, fiind deosebit de util atit pentru studenti cit si pentru practicieni in Project Management.
     Acoperind profesional aspectele legate de Work Breakdown Structure – WBS, acest curs prezinta si explica modalitatile in care se poate implementa cu succes aceasta tehnica pe intreag Ciclul de Viata a Proiectului, de la Initiere, Planificare si pana la Inchiderea Proiectului.

     Cursul asigura prezentarea si explicitarea tuturor aspectelor care fac din WBS primul document ce asigura suport pentru principalele decizii in conducerea proiectelor, continind informatii cheie in fundamentarea si luarea deciziilor.
WBS-ul ajuta Project Managerii sa comunice usor si eficient cu echipa de proiect dar si cu ceilalti stakeholderi. Cursul prezinta detaliat procesul care faciliteaza dezvoltarea WBS-ului. Procesele  definesc complet livrabilele si valideaza data tinta de finalizare, prin Analiza Drumului Critic (Critical Path Analysis). Rezultatul este o prezentare clara a obiectivelor proiectului, livrabile, activitati si planificarea acestora.
     Cursul prezinta modalitatea in care Work Breakdown Structure – WBS se aplica la diferite tipuri de proiecte, care produc produse, servicii sau alte rezultate. Cursantii vor invata cum sa utilizeze WBS-ul pe intreagul Ciclu de Viata al Proiectului dar si pentru Comunicare si Control, imbunatatind planificarea si ajutind sa startam mai eficient proiectele.


WORK BREAKDOWN STRUCTURE


1.    Notiuni introductive
•    Definirea Structurii de Alocare a Activitatilor – WBS
•    Importanta WBS
•    Atributele de baza ale WBS
•    Descompunerea WBS
•    WBS in proiecte, Programe, Portofolii si Enterprise
2.    WBS – Aplicatii in Proiecte
•    Initierea Proiectelor si WBS
•    Project Charter
•    Cotinutul (Scope) preliminar al Proiectului
•    Contracte, Agremente si Statement-of-Work (SOW)
3.    Definirea completa a Sferei de Cuprindere a Proiectului (Scope) prin WBS
•    Descrierea “Product Scope”
•    Definirea Scope
•    Work Breakdown Structure - WBS
•    Inceperea elaborarii WBS
•    Dictionarul WBS
•    Livrabile “Based Management”
•    Activitati “Based Management”
•    Linia Directoare Scope - Scope Baseline
•    Criteriile de Acceptanta
4.    WBS in Procurement si Planificarea Financiara
•    Deciziile “Build-or-Buy”
•    Estimarea Costurilor
•    Bugetarea Costurilor
•    Structura de Descompunere a Costurilor - Cost Breakdown Structure (CBS)
5.    Calitate, Risk, Resurse si Planul de Comunicare cu WBS
•    Abordarea Calitatii, Resurselor si Planificarii Riscurilor
•    Crearea Grupurilor de Procese pentru Proiect
•    Utilizarea WBS ca baza pentru dezvoltarea Grupurilor de Procese
•    Utilizarea WBS si WBS Dictionary
•    Planificarea Comunicarii utilizind WBS
•    Dezvoltarea “Planului de Comunicare”
•    Formarea “Matricei de Comunicare”
•    Structura  Ierarhiei de Comunicare
•    Matricea Intalnirilor ( Meeting Matrix)
6.    WBS – Punctul de start pentru Planificare
•    Tranzitia de la WBS la Planificare
•    WBS in forma ierarhica
•    Identificarea dependentelor intre elementele Scope
•    Secventierea si Dependentele
•    Reprezentarea “High Level Scope Sequence”
•    Diagrama de Relationare Scope
•    Crearea Planului de Dependente
7.    Utilizarea  WBS
•    Formarea Echipei de Proiect
•    Conducerea si Managementul Executiei Proiectului
•    Managementul Integrat al Schimbarilor
•    Managementul Scope si Tripla Constringere
•    Revizuirea Relatiilor intre Grupurile de Procese
•    Asigurarea Calitatii – mod de executie
•    Asigurarea Verificarii Scope – mod de executie
8.    Verificarea Inchiderii Proiectului cu WBS
•    Inchiderea Proiectului
•    Acceptanta / Suport / Mentenanta
•    Inchiderea Contractelor
•    Inchiderea Proiectului

CURSURI MANAGEMENT de PROIECT

in CONSTRUCTII 

 


 

 

 


 

 


 


 

 


  


 


Project management methodology, project management tools, project management templates


Project Management Methodology