project management


 

INSCRIERE NEWSLETTERAdresa de e-mail:

 

INSCRIERE CVRomana: Vrei o cariera in managementul proiectelor?

Adauga CV-ul tau in baza noastra de date cu specialisti in Project Management!


Untitled 1

SERVICII PROJECT MANAGEMENT

PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTII

 

           

      Domeniul  Project Management, asigura  o viziune unica si un cadru de lucru eficient pentru dezvoltarea economica (in toate domeniile de activitate, datorita orientarii catre dezvoltarea pe Proiecte, Portofolii si Programe). In particular pentru industria constructiilor, managementul proiectelor, portofoliilor si programelor asigura cel mai bun raspuns la tendintele care se manifesta si care influenteaza major aceasta verticala de piata, atat in acest moment cat si in perspectiva. 


constructii infrastructura     Managementul de Proiect este folosit pe scara din ce in ce mai larga, datorita abordarii structurate a proiectelor prin crearea unui framework care asigura o dezvoltare controlata, pe de o parte de-a lungul ciclului de viata a proiectului, iar pe de alta parte prin cuprinderea unor arii de cunostinte aferente proceselor manageriale ale fiecarui proiect.

    

     Procesele manageriale, care trebuie sa stea in spatele proceselor operationale, in vederea conducerii eficiente a proiectelor, au fost dezvoltate si imbunatatite semnificativ in ultimii ani, tinand cont de schimbarile importante ce au avut loc in industria constructiilor. Managementul strategic a fost schimbat aproape complet pentru a reflecta dezvoltarile recente in gandirea strategica si in modul in care companiile de constructii performante abordeaza proiectele. 


infrastructura constructii     Industria constructiilor este o industrie care are la baza proiecte, portofolii si programe de constructii. Firmele de constructii se angajeaza in proiecte cu durata relativ mare, dezvoltate sub directa actiune a fortelor naturii, dispersate geografic si realizate in locatii fixe. Majoritatea acestora sunt proiectate pe baza  cerintelor unui client, fiind apoi construite pentru un pret stabilit in baza unui sistem de ofertare / licitare competitiva care încă funcționează pe scară largă în industria constructiilor.


     Incepand cu luna iunie 2016, legislatia nationala si sistemul de achizitii publice a fost schimbat aproape complet in vederea alinierii la noile Directive Europene emise de Parlamentul European si Consiliul (Directiva 2014/23/UE - privind atribuirea contractelor de concesiune ; Directiva 2014/24/UE - privind  achizițiile  publice  si Directiva 2014/25/UE - privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale).

    

  Noile pachete legislative din Romania cuprinzand (dara fara a se limita la acestea) :

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 23 mai 2016 ;
 • Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 391 din 23 mai 2016
 • Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

aliniaza legislatia romaneasca la cea europeana, remodeland atat teoretic dar si practic peisajul economico-social din Romania.


      Impactul acestui pachet legislativ este foarte important asupra firmelor de constructii din Romania, deoarece asigura un cadru de lucru deosebit de favorabil pentru dezvoltarea IMM-urilor (Intreprinderilor Mici si Mijlocii), in contextul in care acestea se reorganizeaza si isi dezvolta competentele pentru a opera cu proiecte portofolii si programe. Companiile mari vor trebui sa-si reconsidere strategia, prin reorganizarea in entitati mai mici si mai agile d.p.d.v economic (Centre de Profit, Firme care conlucreaza in cadrul unui holding ... etc.), in vederea reducerii costurilor de regie si abordarii cu succes a noilor contracte de achizitii impartite in loturi.


    

     Este de remarcat acest nou inceput (poate fi un moment istoric din acest punct de vedere) care va produce o remodelare sociala si economica a pietei din Romania, in care firmele agile, orientate catre proiecte, vor putea sa aiba o dezvoltare solida, acaparand rapid segmentele de piata disponibilizate de firmele mari care nu si-au restructurat strategia in vederea racordarii la noua realitate economica impusa de noile pachete legislative.


      Metodele de construire, cum sunt - Proiectare-Ofertare-Construire  (Design-Bid-Bild) ; Proiectare-Construire (Design-Bild); Managementul Constructiei; Parteneriate … etc. au invadat piata de licitatii si selectii de oferte atat pentru clientii din sectorul public (care ocupa o proporție semnificativă a lucrărilor de construcții) cat si pentru clientii din sistemul privat. 


constructii civile     Individual, fiecare proiect implica adesea o proporție semnificativă a volumului de muncă al unei firme, avand consecințe grave în cazul în care lucrurile nu merg bine. Deciziile pentru  proiect devin decizii strategice, care trebuie sa aiba la baza informatii cheie puse la dispozitie de Manageri de Proiect. De aceea Managerii de Proiect trebuie sa aiba si sa-si dezvolte permanent competente cheie, pentru fiecare faza a ciclului de viata al proiectului.


      Cererea pentru proiecte de construcții este în esență strâns legată de starea de sănătate a economiei generale, de nivelul ratelor dobânzilor și a activitatii de business. Acestea produc fluctuații ale cererii, fluctuatii cu care firmele de construcții performante trebuie sa fie familiarizate.


     Dezvoltarea de parteneriate, creșterea globalizarii activităților de construcții, intreprinderile mixte si aliantele strategice, fuziunile și preluările de firme au produs si produc in continuare un atac asupra costurilor din industria constructiilor, folosind tehnici precum Managementul Valorii, Procesul de Re-Engineering (BPR – Business Process Reengineering), creșterea inevitabilă a utilizarii Tehnologiei Informatiei (ICT-Information and Communications Technology) produse de viziunea prin procese a organizațiilor (BA - Business Analysis).


management constructii    

     Problematica complexa, non-standard cu variatii foarte mari in ceea ce priveste marimea si tipul proiectelor dintr-o industrie atat de mare și de complexa cum este cea a construcțiilor poate fi abordata cu succes la nivel managerial, deoarece chiar daca natura si tipul proiectelor difera, procesele de management sunt repetabile si pot fi imbunatatite eficient la nivel organizational atunci cand se utilizeaza tehnici de Management de Proiect.


     Managementul de Proiect asigura utilizarea eficienta si eficace a resurselor (umane si materiale) si a costurilor datorita gandirii strategice care sta la baza gestionarii proiectelor. Aceasta gandire a fost dezvoltata major in ultimii 10 - 15 ani prin imbunatatirea modalitatilor de relationare / interactiune intre participantii cheie dintr-un proiect : finantatorul, clientul, proiectantul tehnic, antreprenorul general, subcontractori si furnizorii de materiale si utilaje.

     O analiza asupra pietei constructiilor din Romania releva faptul ca aceasta poate fi segmentata utilizand o matrice 3 x 3, functie de marimea firmei (luand in considerare doar cifra de afaceri si numarul de salariati) si valoarea bugetului proiectelor, conform figurii de mai jos : 


management constructii


     Deoarece utilizarea Managementului de Proiect la nivel organizational necesita implementarea unei metodologii, am constatat ca aceasta poate fi si trebuie dimensionata in functie de cadranul in care se incadreaza fiecare firma. Project Managerii din organizatie pot sa asigure ulterior maturizarea metodologiei prin maturizarea proceselor cat si prin dezvoltarea Patrimoniului de Procese Organizationale (OPA – Organizational Process Assets) .


     Cateva dintre avantajele majore si beneficiile pe care le asigura Managementul de Proiect la nivelul firmelor de constructii sunt :

 • Sa inceapa si sa  finalizeze proiectele cu rapiditate
 • Sa construiasca  echipe de lucru eficiente
 • Sa realizeze profituri peste medie
 • Sa se incadreze in TIMP si in BUGET
 • Sa instruiasca si sa perfectioneze oamenii
 • Sa identifice timpuriu problemele
 • Sa masoare succesul cu consecventa
 • Sa isi indeplineasca angajamentele
 • Sa realizeze o valoare de business mai mare
 • Sa creasca

    

     Elementele de Management de Proiect care pot asigura obtinerea acestor beneficii sunt in principal legate de :

 • Dezvoltarea Planului de Proiect
 • Colectarea eficienta a Cerintelor pentru Proiect si definirea si controlul ariei de cuprindere (domeniului de aplicare) a proiectului prin stabilirea neechivoca a ceea ce este si ce nu este in proiect
 • Definirea si securizarea activitatilor din cadrul proiectului
 • Estimarea corecta a resurselor, duratelor si costurilor proiectului
 • Dezvoltarea programarii proiectului in vederea monitorizarii si controlului pentru incadrarea in timp
 • Planificarea si asigurarea implementarii Calitatii
 • Dezvoltarea Planului de Resurse Umane
 • Planificarea Comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul eficient al riscurilor proiectului
 • Managementul eficient al achizitiilor, inclusiv reglementarea relatiei cu subcontractorii
 • Controlul integrat al schimbarilor ce intervin in cadrul proiectului
 • Monitorizarea si Controlul pas-cu-pas a pentru incadrarea in timp si in costuri
 • Monitorizarea si Controlul Calitatii, Resurselor Umane, Comunicarii, Riscurilor si Achizitiilor 

      constructii managementAplicarea acestor noi concepte in constructii au condus la dezvoltarea TEHNICILOR de MANAGEMENT-CONTROL a costurilor de constructie, a duratelor, a resurselor si a modului de finantare a proiectelor, tratand intreg procesul de constructie ca un sistem unitar. Un sistem amplu de Management-Control este aplicat de la initiere pana la inchiderea operatiunilor fiecarui proiect prin crearea unui mediu de lucru controlat si controlabil de catre participantii la proiect, care pot permanent sa ia decizii strategice fundamentate pe baza informatiilor obtinute din utilizarea managementului de proiect de catre Managerii de Proiect competenti.


   EUROPROIECT ESTATE asigura servicii de instruire si dezvoltare organizationala in domeniul Management de Proiect, in special pentru firmele de Constructii, dar si pentru firme din alte domenii de activitate care doresc sa isi imbunatateasca performanta

     Activitatile de  Scolarizare a personalului (Cursuri de Instruire pentru personal si Dezvoltare Organizationala), de implementare a unor Metodologii si Proceduri delucru utilizand Management de Proiect la nivel organizational si nu in ultimul  rand, prin dezvoltarea abilitatilor necesare utilizarii de aplicatii si produse software ce pot asigura un suport insemnat in derularea proiectelor, sunt asigurate traineri profesionisti in constructii, cu experienta de peste 30 de ani in domeniul proiectarii, executiei, expertizei si managementului in constructii.

    

constructii civile     Rezultatele obtinute in urma acestui proces conduc la reducerea  costurilor proiectului (daca privim din perspectiva entitatii care finanteaza obiectivul) sau realizarea de economii in cadrul bugetului alocat proiectului (daca privim din perspectiva antreprenorului constructor).

     Serviciile oferite de noi acopera toate elementele ce impacteaza un proiect (costul, durata de executie, resursele umane, riscul, calitatea, comunicarea in cadrul  proiectului, achizitia de produse si servicii ...  etc.) pe toata durata ciclului de viata al proiectului, incepand cu faza de initiere si continuand cu fazele de planificare, executie, monitorizare si control si inchidere.


    La nivelul anului 2016, firmele de constructii trebuie sa aiba personal familiarizat cu limbajul si terminologia Managementului de Proiect, pentru a putea colabora (formand echipe mixte) cu expertii si consultantii firmelor ce realizeaza implementarea proceselor si procedurilor de Project Management.


    Departamentul de Training si Dezvoltare Organizationala al EUROPROIECT ESTATE, asigura profesionalizarea specialistilor din Romania in Management de Proiect.

     Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astazi, in intreaga lume se desfasoara activitatile

politice, economice , sociale si culturale.


  Specialiştii formaţi de EUROPROIECT ESTATE în domeniul Project Management, contribuie cu succes la dezvoltarea spiritului antreprenorial şi a performanţelor manageriale, care sunt esenţiale în dezvoltarea companiilor. Putem afirma că programul educational de Management de Proiect in Constructii dezvoltat de EUROPROIECT ESTATE este în prezent unul dintre cele mai bune din Romania in acest domeniu, atat datorita modului de structurare a cursurilor - conform Project Management Institute – PMI / USA, a Standardelor ISO 21500:2012 - Management de Proiect ; SR ISO 21504 - Managementul Proiectelor, Portofoliilor si Programelor) - a modului de organizare cat si experientei echipei de specialisti si traineri Certificati ANC - Autoritatea Nationala pentru Calificari din cadrul firmei noastre.

     Educaţia va face tot mai mult diferenţa dintre companiile care progresează şi cele care rămân în urmă. Scopul activităţii noastre, îl constituie formarea unui nucleu de profesionişti in domeniul Managementului de Proiect, in special in Industria Conctructiilor  Civile, Industriale, Agricole, Instalatii, Drumuri si Poduri  care să asigure un fundament solid abordarii viitoarelor  proiecte.  Prin profesionalizarea acestui segment vom putea obtine in perspectiva rezultate marcabile, care sa-si puna amprenta asupra modului de abordare a proiectelor.

    Prin serviciile oferite,  asiguram solutii personalizate, care asigura  o relatie optima intre dimensiunea proiectului, marimea si forma de organizare a companiei, tipul si caracteristicile  specifice proiectului (sau domeniului de proiecte ce sunt abordate cu regularitate de firmele solicitante) rezultatele fiind cresterea competitivitatii de ansamblu a organizatiei, dezvoltarea brandului propriu, cresterea segmentului de piata si evident SATISFACTIA CLIENTILOR.    Pentru relatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati completand Formularul (on-line) sau sa transmiteti in mesaj la adresa office@europroiect.ro
SERVICII

     Scolarizare in vederea insusirii si intelegerii notiunilor de Project Management (PM). Cursurile cuprind notiuni de PM structurate pe capitole astfel incit cursantii sa poata intelege usor aceste teorii si sa-si insuseasca uneltele si tehnicile necesare practicarii meseriei de Project Manager. Cursurile se adreseaza distinct Managerilor Executivi si celor din departamentele de Project Management.
     Implementarea  unor METODOLOGII de Project Management asigura succesul derularii proiectelor. Numai urmind traiectoria ciclului de viata al proiectului cu ajutorul  unei metodologii implementate in cadrul  companiei putem asigura controlabilitatea proceselor si opera la imbunatatirea si perfectionarea acestora. Rezultatul acestei actiuni asigura un succes constant in derularea proiectelor, organizatia poate sa-si dezvolte brandul si poate livra la timp incadrindu-se in buget calitatea solicitata de clienti.
     Produsele Software specifice Managementului de Proiect ne pot ajuta in primul  rind sa organizam un proiect sau un portofoliu de proiecte oferindu-ne informatii relevante , in timp real care sa asigure suport pentru deciziile ce trebuiesc luate pe parcursul  proiectului.

     Enterprise Project Management Solutions este o solutie complexa ce asigura suport in derularea unor proiecte sau portofolii de proiecte ce necesita coordonarea unui numar mare de contractanti (ce pot opera din locatii diferite distribuite geografic la nivelul unui oras , tara , continent sau mondial)     Analiza Proceselor de Business actuale din cadrul  companiei in vederea remodelarii acestora pentru a asigura o performanta sporita a organizatiei. Evolutia societatii, aparitia unor schimbari in mediul  STEEP (Factori Sociologici, Tehnologici, Economici, Ecologici si Politici) necesita uneori remodelarea interna a organizatiilor prin revizuirea procedurilor de lucru actuale si introducerea unora noi si schimbarea culturii organizationale.  Sunt schimbari majore din viata organizatiilor (Managementul Schimbarii si Dezvoltarii), care trebuiesc efectuate controlat si atent programate in timp. Implementarea unor procese noi (asa cum sunt cele de Management de Proiect) este o operatiune ce necesita suportul  unor specialisti si experti.


Project management methodology, project management tools, project management templates
Project Management Methodology